گردونه شانس

شما هم اکنون  امتیاز دارید
شما می‌توانید با استفاده از امتیازات باشگاه مشتریان کی ام کالا خود، شانس چرخاندن گردونه دریافت کنید.

یادتون نره مدت زمان استفاده از جوایز خیلی محدوده پس همون موقع از جایزت استفاده کن😎😎

برای مشاهده گردونه شانس باید وارد شوید